112

აღჭურვილობა

დეფიბრილატორი

ბრიგადის აღჭურვილობა

ასპირატორი

ასპირატორი

გლუკომეტრი

გლუკომეტრი

დეფიბრილატორი

დეფიბრილატორი

დეფიბრილატორი

დეფიბრილატორი

კარდიო

კარდიო

კარდიოგრაფი

კარდიოგრაფი

კარდიოგრაფი

კარდიოგრაფი

 

 

X

ბანერები

თბილისი მერიაგადაუდებელი დახმარების ცენტრითბილისის საკრებულოჯანდაცვის სამინისტრო